Chuyên viên kế toán tổng hợp

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cau Giay, Dich Vong Ward, Cau Giay District, HN, VN,

Department: Finance & Accounting

Deadline: 27/02 — 31/03/2020

Job Description

Mô tả công việc:


- Theo dõi và xây dựng hệ thống Tax Management, tax refund (Miễn giảm thuế theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần DTA cho các HĐ thuê/mua Máy bay + dịch vụ với các đối tác nước ngoài…)

- Hỗ trợ theo dõi phân tích báo cáo tài chính gữa Budget và Actual cho từng Cost Center và lập các báo cáo quản trị khác.

- Theo dõi hồ sơ, sổ sách kế toánThực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu cấp trên

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán

- Thực hiện thanh toán, tạm ứng, quyết toán tạm ứng nội bộ

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán nghiệp vụ kế toán; tham mưu cho lãnh đạo bộ phận xây dựng và triển khai các quy trình nghiệp vụ kế toán của công ty Phụ trách theo dõi và đôn đốc công nợ nội bộ, phải thu, phải trả

- Tham gia lập báo cáo nộp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác theo quy định

- Xử lý các nghiệp vụ phát sinhThực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và BGĐ

- Các công việc khác có liên quan đến chuyên mônChi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấnYêu cầu chung


- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán/ Kiểm toán

- Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Có kinh nghiệm 1-3 năm ở vị trí tương đương

- Am hiểu các quy định liên quan về thuế và quản lý tài chính

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit